Kalkulace projektu a objednávka

spočítejte si orientační cenu návrhu expozice a ....zkuste nás

plocha expozice ?
+
koeficient zastavěnosti ?
+
koeficient atypičnosti ?
=
výsledná cena bez DPH ?
1
(cena za nabídkovou studii)
1
(cena za projekt v případě realizace)
1
(celková cena v případě realizace)
1
Kč/m² (celková cena za 1 m² expozice)
Nezávazná objednávka

Zadavatel:

*
*
*

Vystavovatel:

*
*

Specifikace výstavní plochy:

? *
? %*
? %*
?


ks
ks
ks
ks
ksks
ks
ksks
ks
ks
ks
ks
ks


Grafické podklady:

Zašlete nám prosím veškerou grafiku, kterou chcete mít v návrhu expozice.

  • loga ve křivkách – AI, EPS, CDR
  • ostatní grafika – JPG, GIF

Více souborů prosím před odesláním sbalte do jednoho archivu ZIP.

soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
soubor:
(max. 20 MB)

Další požadavky:

 
Toto pole nechte prosím prázdné (ochrana proti robotům):

Nápověda

jak pracovat s kalkulačkou

obecně:

Kalkulátor ceny návrhu expozice zohledňuje velikost plochy expozice, podíl zastavěné plochy stánkem z celkové plochy stánku a designovým ztvárněním. Výsledná cena je definována kvadratickou funkcí, která zohledňuje všechny vstupní parametry. Cena za 1 m² plochy stánku se s velikostí pojednané plochy snižuje.

plocha expozice:

zadejte celkovou velikost plochy expozice dle rastru, který je vymezen pořadatelem výstavy

koeficient zastavěnosti:

určuje, jaký podíl z celkové plochy expozice je zastavěn. U většiny stánků, které pokrývají celou plochu expozice, je udávána hodnota 100%. U stánku, kde polovinu plochy zabírají např. vystavované exponáty, zadejte hodnotu 50%.

koeficient atypičnosti:

Koeficient atypičnosti vyjadřuje podíl atypických prvků a konstrukcí z celkové stavby výstavního stánku. Hodnota je udávána v intervalu od 0 % (systém) do 100 % (atyp).

příklad koeficientů:

  • 0 % – systémová expozice bez použití atypických prvků – viz. systémové expozice
  • 50 % – systémová expozice doplněná např obklady stěn, atypickými informačními pulty, vitrínami
  • 100 % – kompletně atypický stánek s minimálním poměrem systémových prvků – viz atypické expozice
výsledná cena bez DPH:

Cena nabídkové studie:

V první fázi je vyhotovena nabídková studie. V případě, že architektonický návrh splňuje vaše požadavky a budete chtít tento návrh předložit zákazníkovi, bude vám poskytnuta licence pro užití nabídkové studie.

Nabídková studie obshuje:

- vizualizace expozice z různých pohledů

- technické výkresy se základními rozměry

- zjednodušený elektroprojekt s rozmístěním zásuvek, osvětlení …

- popis použitých materiálů

- grafické schema s rozměry grafických ploch a použitých materiálů

Cena projektu expozice:

Druhá fáze přichází v případě, kdy se zákazník rozhodne pro realizaci expozice.

projekt obsahuje:

- veškeré úpravy dle požadavků vystavovatele

- vizualizace expozice z různých pohledů

- technické výkresy a výkresy atypických prvků se základními rozměry jako podklad pro zhotovení případných dílenských výkresů realizátorem

- zjednodušený elektroprojekt s rozmístěním zásuvek, osvětlení … jako podklad pro zhotovení elektroprojektu realizátorem

- popis expozice, popis použitých materiálů, konstrukcí a atypických prvků

- grafické schema s rozměry grafických ploch a použitých materiálů jako podklad pro grafické studio

 Projekt nezahrnuje výpis konstrukčních prvků, dílenské výkresy, statický výpočet, data pro zhotovení grafiky.

Faktura za tuto fázi bude vystavena k termínu zahájení veletrhu.